Zkouška 19.1.2024 Handlebars formát (Škoda)

Základní kurs objektově orientovaného programování v C++. Třídy a objekty, zapouzdření, metody, plymorfismus. Abstraktní datové typy, přetěžování. Kontejnery, iterátory, algoritmy. Šablony, generické programování, kompilační polymorfismus. Výjimky. Bezpečné a přenositelné programování, vazby na OS.
throwaway

Zkouška 19.1.2024 Handlebars formát (Škoda)

Příspěvek od throwaway »

Cílem je implementovat částečnou substituci pro Handlebars šablony.

Program dostanete jeden argument a to je cesta k souboru šablony. Pokud se soubor nepodaří otevřít, program vypíše Can not open file\n (\n je znak konce řádku) a skončí. Pokud není šablona validní, program vypíše Invalid template\n a skončí. Pokud se povede šablonu načíst program čte a vyhodnocuje příkazy ze standardního vstupu.

Handlebars formát

Handlebars je textový šablonovací formát. Kontrolní výrazy začínají znaky {{ a končí }}. Kontrolní sekvence může obsahovat jeden kontrolní výraz, nebo jejich dvojici. Ve druhém případě slouží první výraz jako otvírací a druhý jako zavírací. Mezi otevírací a zavírací výraz je možné vložit další obsah, čímž získáváme stromovou strukturu podobou třeba HTML.

Validní šablona musí:
 • obsahovat pouze kontrolní výrazy níže uvedené
 • být korektně "uzávorkovaná", otvírací a zavírací kontrolní výrazy se nesmí křížit
Názvy proměnných v kontrolních výrazech je třeba očistit o bílé znaky. Následující zápisy ekvivalentní:

Kód: Vybrat vše

<p>{{firstname}}</p>
<p>{{   firstname}}</p>
<p>{{   firstname  }}</p>
<p>{{   firstname  }}</p>

Všechny výrazy reprezentují proměnnou s názvem firstname. Podobné pravidlo platí i pro výrazy obsahující klíčové slovo, například if.

Příklady:

Kód: Vybrat vše

{{#if firstname}}
{{#if    firstname}}
{{#if    firstname    }}
Všechny výrazy využívají proměnnou jménem firstname.

Dále jsou popsány podporované kontrolní výrazy.

Proměnná

Příklad níže ukazuje použití kontrolního výrazy proměnné s názvem firstname.

Kód: Vybrat vše

<p>{{firstname}}</p>
Při dosazení proměnné, je celý kontrolní výraz nahrazen hodnotou proměnné. Například, pokud by proměnná firstname měla hodnotu Ailish získáme výraz:

Kód: Vybrat vše

<p>Ailish</p>
Klíčové slovo 'with'

Výraz má s with má jeden argument oddělený mezerou. Hodnota argumentu následovaná znakem tečky je použita jako prefix pro všechny proměnné v podstromu výrazu.

Příklad použití with:

Kód: Vybrat vše

{{#with person}}<p>{{firstname}}</p>{{/with}}
V tomto příklady je proměnná firstname přístupná pod jménem person.firstname. Předpona person. je utvořena z argumentu od with a znaku tečky.

Klíčové slovo 'if'

Klíčové slovo if značí oblast podmíněného výstupu. Výraz má jeden argument a to je jméno proměnné.

Příklad níže dá na výstup inner content pouze tehdy, pokud existuje neprázdná proměnná firstname.

Kód: Vybrat vše

{{#if firstname}}inner content{{/if}}
Stejně jako pro proměnné i pro if je použitý prefix of with. Příklad níže tedy tedy využívá proměnné person.firstname.

Kód: Vybrat vše

{{#with person}}<p>{{#if firstname}}inner content{{/if}}</p>{{/with}}
Klíčové slovo 'each'

Klíčové slovo each označuje kolekci hodnot. Výraz má jeden jeden argument a to je jméno proměnné.

Kód: Vybrat vše

<ul>
{{#each people}}
 <li>{{firstname}}</li>
{{/each}}
</ul>
Hodnoty v podstromu výrazy jsou dostupné pomocí předpony *.. V příklady výše bych mohli adresovat vnitřní proměnnou firstname pomocí zápisu people.*.firstname.

Příkazy

Příkazy jsou zadávány na standardní vstup. Jednotlivé příkazy jsou odděleny znakem konce řádku (\n). Prázdné řádky by měl program ignorovat. Znak konce řádku není součástí příkazu. Pokud je příkaz nevalidní, nebo neznámý program musí vypsat Invalid command\n a pokračovat načtením dalšího příkazu. Program skončí ve chvíli, kdy není již co číst - tedy narazí na konec standardního vstupu.

Níže jsou popsány podporované příkazy.

print

Příkaz nebere žádný argument. Vykonáním příkazy je vytisknutí aktuálního stavu šablony na standardní výstup. Bílé znaky mimo kontrolní výrazu musí být zachovány. Pokud kontrolní výraz má argumenty, jsou ty odděleny jednou mezerou. Vstupy ze sekce Handlebars formát by tak byly vypsány následovně:

Kód: Vybrat vše

{{firstname}}
{{#if firstname}}
set

Tento příkaz bere dva argumenty:
 • jméno proměnné
 • hodnotu proměnné Pokud jsou oba argumenty přítomné, jsou oddělené bílým znakem (mezeru). To znamená, že jméno proměnné nemůže obsahovat bílý znak (mezeru). Zápis příkazy tedy odpovídá následující šabloně:

  Kód: Vybrat vše

  set {name-without-space} {rest of line is a value}
Příklady:
 • Kód: Vybrat vše

  set name Ailish
  - proměnné name s hodnotou Ailish
 • Kód: Vybrat vše

  set person.message Secret message ...
  - proměnná person.message s hodnotou Secret message ...
 • Kód: Vybrat vše

  set empty
  - proměnná empty s hodnotou `` (prázdný řetězec)
 • Kód: Vybrat vše

  set empty 
  - proměnná empty s hodnotou `` (prázdný řetězec)(všimněte si mezery za empty)
 • Kód: Vybrat vše

  set name Ailish
  - v tomto případě jsou dvě mezery po set, jméno proměnné je tedy `` (prázdný řetězec) hodnota je name Ailish
Jakmile program dostane proměnou a její hodnotu, musí provést nahrazení v šabloně. Každá proměnná stejného jména musí být nahrazena dodanou hodnotou. Nezapomínejte na prefixy dodané pomocí with a each.

Každá podmínka (if) obsahující danou proměnnou musí být vyhodnocena. Pokud je hodnota prázdná, je kontrolní sekvence if včetně obsahu z šablony odevzdána. Pokud je hodnota neprázdná, je kontrolní sekvence if nahrazena svým obsahem.

Příklady

Takto sekce obsahuje příklady šablon, příkazů a výstupů

Jednoduché nahrazení

Template:

Kód: Vybrat vše

Message:
 {{message}}
Commands (starting with '>' (not part of the input) and output):

Kód: Vybrat vše

> set message You can do this
> print
Message:
 You can do this
Nahrazení na více místech

Template:

Kód: Vybrat vše

{{value}} + {{value}} = {{result}}
Commands (starting with '>' (not part of the input) and output):

Kód: Vybrat vše

> set value 1
> set result 2
> print
1 + 1 = 2
Klíčové slovo with

Template:

Kód: Vybrat vše

{{value}} {{#with content}} {{value}} {{/with}}
Commands (starting with '>' (not part of the input) and output):

Kód: Vybrat vše

> set value one
> print
one {{#with content}} {{value}} {{/with}}
> set content.value two
> print
one {{#with content}} two {{/with}}
Podmíněný výstup I

Kód: Vybrat vše

|{{#if should_render}} RENDER {{/if}}|
Commands (starting with '>' (not part of the input) and output):

Kód: Vybrat vše

> set should_render one
> print
| RENDER |
Podmíněný výstup II

Kód: Vybrat vše

|{{#if should_render}} RENDER {{/if}}|
Commands (starting with '>' (not part of the input) and output):

Kód: Vybrat vše

> set should_render
> print
||
Nahrazování v kolekcích

Kód: Vybrat vše

Messages: {{#each items}} {{value}} {{unchanged}} {{/each}}
Commands (starting with '>' (not part of the input) and output):

Kód: Vybrat vše

> set items.*.value Single value ... 
> print
Messages: {{#each items}} Single value ... {{unchanged}} {{/each}}
Návštěvník

Re: Zkouška 19.1.2024 Handlebars formát (Škoda)

Příspěvek od Návštěvník »

Spravil si to?
Návštěvník

Re: Zkouška 19.1.2024 Handlebars formát (Škoda)

Příspěvek od Návštěvník »

Nevíš, jestli když to nějak máš, ale ne úplně dobře, tak máš šanci to udělat(s horší známkou)?
Nebo je to tak, že když ti to neprojde ReCodexem, tak máš za 4 ?
throwaway

Re: Zkouška 19.1.2024 Handlebars formát (Škoda)

Příspěvek od throwaway »

Bylo celkem 14 testů, teoreticky bylo možné projít i s žádným fungujícím, záleží na kvalitě kódu.
Slyšel jsem, že někomu jich procházelo 11 a měl to za 1.
Odpovědět

Zpět na „NPRG041 Programování v C++“