AI, červen 2023

Vše o státnicích úspěšně završujících roky studia na naší alma mater.
Pivo

AI, červen 2023

Příspěvek od Pivo »

Poznámky:
- SZZ po nové akreditaci (2020/21), takže jsme měli celkem jen tři otázky ze tří volitelných okruhů (z každého okruhu jedna otázka).
- Odkaz na mé vypracované materiály zde, ale správnost nezaručuji. Ve složce je i má prezentace k obhajobě.
- Státnicovalo nás osm a všichni jsme zkoušku udělali.

Komise: Barták, Mrázová, Vomlelová, Pešková, Pilát.
Otázky:
Neprocedurální programování [Vomlelová] - SLD-rezoluce a unifikace
Přírodou inspirované počítání [Pešková] - schémata
Multiagentní systémy [Pilát] - aukce

Hodně štěstí!
Odpovědět

Zpět na „Magisterské SZZ“