Zkouška 23.1.2023

Předmět zaměřený na praktické programování v jazyku a prostředí Java
ruby

Zkouška 23.1.2023

Příspěvek od ruby »

Zkouška vypadala podobně jako v minulých letech. Znění ani odpovědi asi nejsou úplně přesné, ale logika otázek snad zachována.

1) Co vypíše následující kód?

Kód: Vybrat vše

public class A {
  public static void appendToString(String s) {
    s = s + " world";
  }

  public static void main(String[] args) {
    String s = "Hello";
    appendToString(s);
    System.out.println(s);
  }
}
Odpověď: Hello (stringy jsou immutable)

2) Co vypíše následující kód?

Kód: Vybrat vše

public class A {
  public static void main(String[] args) {
    int[] array = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
    System.out.println(array[1] + array[3]);
  }
}
Odpověď: 6

3) Co udělá následující kód, pokud jsou zaplé asserty?

Kód: Vybrat vše

public class A {
  public static void setInterval(int i) {
    assert i > 0;
    //...
  }

  public static void main(String[] args) {
    setInterval(-1);
  }
}
Odpověď: vyhodí výjimku AssertionError a ukončí program

4) Co vypíše následující kód, pokud metoda someMethod vyhodí MyException?

Kód: Vybrat vše

public class A {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      someMethod();
    } catch (MyException e) {
      System.out.println("MyException");
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Exception");
    } finally {
      System.out.println("finally");
    }
  }
}
Odpověď: MyException finally

5) Mějme 3 interfaces:

Kód: Vybrat vše

interface Callable<T> {
	T call();
}

interface Supplier<T> {
	T get();
}

interface Predicate<T>{
	boolean test(T t);
}
Který z následujících kódů se přeloží?

Kód: Vybrat vše

Supplier<Boolean> su = () -> { return true; };
Callable<Boolean> sa = () -> { return true; };
Predicate<Boolean> pr = () -> { return true; };
Odpověď: A, B (predikát potřebuje parametr)

6) Doplňte kód tak, aby se přeložil bez chyby. Chyba je na 2. a 3. řádku.

Kód: Vybrat vše

enum Answer {
  NO, 
  YES;

  private boolean isYes;

  private Answer(boolean isYes) {
    this.isYes = isYes;
  }
}
Odpověď: Je třeba změnit na NO(false) a YES(true).

7) Ke kterému objektu se vztahuje keyword this?

Kód: Vybrat vše

public class A {
  public void someMethod() {
    Thread t = new Thread(() -> System.out.println(this));
  }
}
Odpověď: K objektu t (nejspíš).

8) Napište čítač (long) s metodami inc() a get(), který bude thread-safe.

Odpověď: Metody musí být synchronized.

Kód: Vybrat vše

public class Counter {
  private long counter = 0;

  public synchronized void inc() {
    counter++;
  }

  public synchronized long get() {
    return counter;
  }
}
9) Napište metodu, která má dva parametry typu int, hrubou mzdu a daň v procentech, a vrací hodnotu typu double udávající daň k zaplacení. Ověřte, že daň je v rozmezí 0–100 a mzda je nezáporná, pokud parametry nejsou v pořádku vyhoďte výjimku MyException, která je přímým potomkem java.lang.Exception (předpokládá se, že je deklarovaná a importovaná).

Odpověď: Nezapomenout na dělení ve float-point aritmetice.

Kód: Vybrat vše

public class TaxCalculator {
 public double calculateTax(int gross, int taxPercentage) throws MyException {
  if(gross < 0 || taxPercentage < 0 || taxPercentage > 100) throw new MyException();
  return gross * (taxPercentage / 100.0);
 }
}
10) Doplňte do kódu implementaci iterátoru, který musí být implementován jako anonymní třída.

Kód: Vybrat vše

interface Iterator<T> {
  boolean hasNext();
  T next();
}

public class A {
  int[] elements;
  int numElements;

  public static void main(String[] args) {
    Iterator<Integer> it = // doplňte kód
  }
}
Odpověď:

Kód: Vybrat vše

public class A {
  int[] elements;
  int numElements;

  public static void main(String[] args) {
    Iterator<Integer> it = new Iterator<Integer>() {
      private int i = 0;

      @Override
      public boolean hasNext() {
        return i < numElements;
      }

      @Override
      public Integer next() {
        if(hasNext) return elements[i++];
        else throw new NoSuchElementException();
      }
    };
  }
}
Odpovědět

Zpět na „PGR013 Java“