Informatika ZS

 • SWI099 Administrace Systemu Windows
  Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy správy operačních systémů Microsoft Windows tak, aby byli schopni pro konkrétní případ nalézt správnou volbu systému, navrhnout odpovídající síťové řešení a toto řešení zavést a udržovat. Kapacita cvičení (tj i možnosti získat zápočet) bude z technických důvodů omezena.
  41 Témata
  199 Příspěvky
  Poslední příspěvek Обнови номера на авто к весне
  od GeraldAvele Zobrazit poslední příspěvek
 • SWI015 Programování v Unixu
  Programování v UNIXu. Cvičení probíhá v laboratoři UNIX a poskytuje posluchačům průpravu v programování v jazyce C v prostředí UNIX.
  30 Témata
  60 Příspěvky
  Poslední příspěvek Экскурсии
  od bkwek Zobrazit poslední příspěvek
 • SWI098 Principy překladačů
  Úvodní kurz překladačů se soustřeďuje zejména na teoretické i praktické základy konstrukce přední části překladače. Součástí předmětu je i cvičení zaměřující se na základy práce s nástroji pro konstrukci překladačů. Po absolvování tohoto kurzu bude posluchač schopen sestrojit vlastní překladač do mezikódu nebo jiného jazyka.
  102 Témata
  1374 Příspěvky
  Poslední příspěvek Обнови номера на авто к весне
  od GeraldAvele Zobrazit poslední příspěvek
 • Ostatní
  Každý neuvedený předmět
  99 Témata
  323 Příspěvky
  Poslední příspěvek Туристические советы
  od bkwek Zobrazit poslední příspěvek
 • DBI007 Organizace a zpracování dat I
  Logické a fyzické schéma souboru, logický a fyzický záznam. Základní databázové operace. Hierarchie pamětí, magnetická páska, magnetický disk, RAID, jukebox. Halda, sekvenční soubor, index-sekvenční soubor, indexovaný soubor. Bitové indexy. Jednoduchá hašovací schemata. Perfektní hašování. Dynamické hašování, skupinové štěpení stránek. Hašovací schemata na částečnou shodu. B-stromy, B+-stromy. B*-stromy, (a,b)-stromy. Srovnání paralelního přístupu pomocí B-stromů a (a,b)-stromů. Struktury pro vícerozměrnou indexaci: VB-stromy, vícerozměrná mřížka. n-cestný algoritmus třídění.
  88 Témata
  622 Příspěvky
  Poslední příspěvek Путешествия с рюкзаком
  od bkwek Zobrazit poslední příspěvek
 • MAI062 Algebra I
  První část základního kursu algebry je věnována základním algebraickým pojmům a strukturám. Míní se tím zejména pojmy uzávěrový systém, operace, algebra, homomorfismus, kongruence, uspořádání, dělitelnost, a struktury jako svazy, monoidy, grupy, okruhy a tělesa. V kursu se též věnuje pozornost modulární aritmetice a konstrukci konečných těles.
  79 Témata
  309 Příspěvky
  Poslední příspěvek Приключенческий туризм
  od bkwek Zobrazit poslední příspěvek
 • PGR003 Počítačová grafika I
  Přednáška pokrývá základy 2D i 3D počítačové grafiky algoritmy pro kreslení a ořezávání v rovině, použití a zobrazování barev, zvětšování barevného rozlišení, kódování obrazu a rastrové grafické formáty, lineární transformace a projekce, metody reprezentace a zobrazování 3D scén, algoritmy výpočtu viditelnosti. Přednáška je doplněna cvičením - výroba modulů do knihovny JaGrLib v jazyce Java. V letním semestru na ni navazují přednášky pro vážnější zájemce Počítačová grafika II (PGR004) a Pokročilá 2D počítačová grafika (PGR007).
  73 Témata
  162 Příspěvky
  Poslední příspěvek Эко-туризм
  od bkwek Zobrazit poslední příspěvek
 • SWI090 Počítačové sítě I
  První semestr základního kurz počítačových sítí se zaměřením na referenční model ISO/OSI.
  30 Témata
  93 Příspěvky
  Poslední příspěvek Обнови номера на авто к весне
  od GeraldAvele Zobrazit poslední příspěvek
 • Fórum
  Témata
  Příspěvky
  Poslední příspěvek
 • NPRG023 Softwarový projekt
  Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu. Probíhá seminární formou v rozsahu obvykle 2 hodiny týdně, a to zpravidla po dobu jednoho akademického roku. Práci na projektu lze zahájit od zimního nebo od letního semestru (s přesahem do dalšího školního roku). Projekt je zakončen veřejnou obhajobou. Předmět je možné zapsat kdykoliv během akademického roku (zapisuje se až v době, když se předpokládá konání obhajoby), během celého studia ho však lze zapsat maximálně dvakrát.
  52 Témata
  95 Příspěvky
  Poslední příspěvek Hledám tým/projekt cokoliv
  od bubyx Zobrazit poslední příspěvek